• اقامت سرمایه گزاری : اقامت سرمایه گزاری نیز از دیگر روش های اخذ اقامت می باشد . در این نوع اقامت متقاضی به دو روش می تواند اقامت تحصیل نماید .

 

اولاً با خرید یک آپارتمان ، باغچه ، زمین یا مغازه و ... با قیمت معمول از 100 هزار دلار به بالا می تواند اقامت یکساله قابل تمدید خود و خانواده را اخذ نماید . بدیهی است برای سال اول ارائه مدارک دیگر مورد نیاز در اقامت توریستی نیز مورد نیاز می باشد .  

ثانیاً با سرمایه گذاری و خرید ملک از دویست و پنجاه دلار و یا سپردن مبلغ به حساب معین از پانصد هزار دلار به بالا می تواند برای خود و خانواده اقامت دائم موسوم به Vatandaşi را اخذ نماید . بدیهی است تا 3 سال اقامت مذکور در گرو سرمایه معرفی شده تلقی و غیر قابل انتقال یا برداشت خواهد بود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر همکاران مشاور مهاجرت Emil : info@Rabiee.com یا تلفن 905522004200+  پاسخگوی شما خواهند بود .